สมัครด่วน อบรมฟรี!!! รับจำนวนจำกัด
“โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ”
(สะสมหน่วยชั่วโมงกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะและความสามารถ)

หลักสูตร

  • การเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD
  • การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro
  • การติดตั้งระบบปฏิบัติการWindowsและโปรแกรมอื่นๆ
  • การใช้โปรแกรม Microsoft Excel
  • การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign
  • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R
  • เครือข่ายคอมพิวเตอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้น 3
โทรศัพท์ 034-351553 , 034-352027 ภายใน 3881-4 หรือ www.cit.kps.ku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ

Black Ribbon