มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำ ปี 2560

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำ ปี 2560 โดยในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป สรงน้ำพระพุทธรูป พระพิรุณ รูปหล่อหม่อมหลวงชูชาติกำภู รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหาร การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย  และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ บริเวณสระพระพิรุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน