พิธีเปิดงาน เทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน

เมื่อวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และ รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน “ เทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชริทนร์รัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวให้การต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       ในการจัดงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสนในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดเตรียมสถานที่การจัดงานนี้ขึ้น เพื่อให้ถนนชมพูพันธุ์ทิพย์เป็นที่รู้จักแพร่หลายโดยทั่วไปซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นลำดับ เริ่มต้นจาก ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ หรือ ตาเบบูญ่าสีชมพู บนถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ หรือถนนสีชมพูแห่งนี้ ปลูกในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ สมัยศาสตราจารย์ ระพี สาคริก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ มาจากประเทศสิงคโปร์ นำไปปลูกเพื่อบังลม ตามแนวถนนตั้งแต่ประตูทางเข้าถนนชลประทาน ผ่านหน้าโรงเรียนสาธิตฯ ไปสุดท้ายด้านหลังแปลงปลูกอ้อย ของภาควิชาพืชไร่ ต่อมามีการดูแล และปลูกซ่อมแซม ทดแทนต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ที่ล้มตาย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ จนปัจจุบัน มีต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ บนถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ ระยะทางกว่า ๒กิโลเมตร มีจำนวนทั้งสิ้น ๕๘๐ ต้น นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัย ยังได้ขยายพันธุ์ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ เพื่อสร้างความสวยงามไปยังพื้นที่บริเวณอื่นๆ จนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ รวมทั้งสิ้น ๑,๒๕๘ ต้น ซึ่งเมื่อดอกชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งพร้อมกันทุกต้น จนทำให้เกิดความสวยงาม สำหรับการจัดงานเทศกาล ชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสนในครั้งนี้

ทั้งนี้ ดร. จงรัก วัชริทนร์รัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้กล่าวขอเชิญชวนประชาชนได้มาเที่ยวชม “เทศกาลดอกชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน” โดยในพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศน์ มีการจัดกิจกรรมให้บริการนักท่องเที่ยว ในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ ให้บริการรถนำเที่ยวบนถนนสายสีชมพู นำเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน เช่น ศูนย์พืชผักเขตร้อน ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร พิพิธภัณฑ์แมลง อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ โดยมีบริการให้ยืมรถจักรยานเพื่อปั่นชมความงานตลอดเส้นทาง ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยพร้อมให้การต้อนรับผู้มาเยือนเยี่ยมชม “เทศกาลดอกชมพูพันุธ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน” ในปีนี้อย่างมีความสุขตลอดไป.