วิทยาเขตกำแพงแสน เตรียมความพร้อมต้อนรับผู้เยี่ยมชม เทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน

เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดงาน เทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการใน เวลา ๑๖.๐๐ น. ผู้ประชุมมี ผอ.วิโรจน์ ทองสุพรรณผู้อำนวยการสำนักวิทยาเขตกำแพงแสน ผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ และ เจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมในการจัดงานครั้งนี้ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง.