วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า

เมื่อเช้าวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม อาจารย์ ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ และชุมชนสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำพานพุ่มดอกไม้สด ร่วมน้อมถวายสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ในพิธี วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ที่จังหวัดนครปฐมเป็นประธานจัดงานนี้ขึ้น.