พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้อง คอนเวนชั้น ศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๒  พรรษา ในพิธี คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และผู้แทนคณะ สำนัก สถาบัน ร่วมลงนามถวายพระพร ณ โถง ส่วนหลังห้องประชุม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธาน นำพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียน ถวายพานพุมดอกไม้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล วงดนตรี ชมรมดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาชัย จากนั้นบุคลากรจากทุกหน่วยงาน และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายความเคารพ พร้อมถ่ายภาพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เป็นเสร็จพิธี.