แบนเนอรชมพ2

ติดตามสถานการณ์ของดอกชมพูพันธ์ทิพย์ได้ที่ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009282475654&fref=ts

ข้อปฏิบัติในการชม : ห้ามปีนป่าย โหน โน้มกิ่ง (เพื่อคนต่อๆ ไปจะได้ชมความงามเหมือนๆ กัน)

 

เพื่อความสะดวกด้านการจราจรแก่แขกผู้ร่วมงานและผู้เข้าเยี่ยมชม
จึงขอปิดถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์ (ถนนสายที่ 1)
ตั้งแต่แยกถังสูง - บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเกษตร 2 ในเวลา 14.00 น. - 18.30 น.

RIAQVX0WJD1K01คลิ๊กเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่