คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 เม.ย. 60

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/1549-600327-lect-comp

Black Ribbon