ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประกอบการร้านค้า
รายละเอียดดังแนบ

Black Ribbon