ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญกุศลถวายฯ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้คณะผู้แทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กรอปด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในสังกัด มีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศลถวายฯ ในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และ สถิตอยู่ในใจ พสกนิกรชาวไทยตราบช่วงนิรันดร.