มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. ได้ไปร่วม จังหวัดนครปฐม ในโครงการจังหวัดพบประชาชน ณ วัดหนองกระทุ่ม 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 งานวิทศ ประชาสัมพันธ์ และชุนชนสัมพันธ์ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้นำอุปกรณ์วัดมวลไขมันในร่างกายและความยืดหยุ่นของร่างกาย และ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ได้นำผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวัน กวาวเครือ สบู่นมแพะ และปุ๋ยน้ำสกัดจากมูลสุกร ปุ๋ยจากมูลแพะ  หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ไปร่วม จังหวัดนครปฐม ในโครงการจังหวัดพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วัดหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน นายเชาวเนตร  ยิ้มประเสริฐ อำเภอกำแพงแสน กล่าวต้อนรับ นายบุญแสง สุวรรณชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม กล่าวรายงานสรุปข้อมูลสภาพพื้นที่ของ ตำบลหนองกระทุ่ม กิจกรรมประกอบไปด้วย มอบเงินสงเคราะห์เด็กที่ครอบครัวยากจน โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม  มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม  ในโอกาสนี้  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ได้เยี่ยมชม หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมอีกด้วย