ภาควิชาพืชไร่นา มก. และ มก.กพส. ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมูลนิธิโทเร

      วันที่ 10 มีนาคม 2560 ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมูลนิธิโทเร ในงาน “มอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ครั้งที่ 23 ด้วยผลงานข้าวโพดสุวรรณ1 มันสำปะหลังเกษตรศาสตร์50 ถั่วเขียวกำแพงแสน1 และ 2 ผลงานวิจัย sequence จีโนมข้าว การค้นพบยีนความหอม และข้าวโภชนาการสูง ไรซ์เบอร์รี่ สินเหล็ก ปิ่นเกษตร หอมชลสิทธิ์ จาก ฯพณฯ ท่าน องคมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

17191491 10208894293250998 7030406900281470504 n17103622 10208894295611057 5856899931013886748 n