ทีมเรือพายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้า 4 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง กีฬามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”

ขอแสดงความยินดี ทีมเรือพาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. จากผลงาน 4 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 วิทยาเขต คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร, วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร