คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 24 มี.ค. 60
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/1515-600227-admid-irre

Black Ribbon