คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชั้นปีที่ 1-3 และปี 4-5 (คณะสัตวแพทยศาสตร์)
 2. มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
 3. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 4. มีสุขภาพที่ดี
 5. ต้องไม่เคยโดนพักการเรียนหรือต้องโทษวินัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกรอบแรกให้เหลือ 10 คน โดยวิธีให้ผู้เข้าประกวดถ่ายรูปและถ่ายทำวิดีโอแนะนำตนเอง และแสดงความสามารถด้านภาษา (ใส่ชุดนิสิต) ณ ห้องงานวิเทศสัมพันธ์ โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้บันทึกวิดีโอแนะนำตนเอง ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ในเวลา 09.30 น.เป็นต้นไป และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.kps.ku.ac.th

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารอบ Final จะทำการจับฉลากหมายเลขผู้เข้าประกวดในวันที่  31 มีนาคม 2560 เพื่อขึ้นเวทีประกวดในรอบ Final ในงาน International Day 2017 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในเวลา 15.00 น.

สำหรับรางวัล Popular Vote จะเปิดรับการโหวต ในงาน International Day 2017  วันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในเวลา 15.00 น.

รอบ Final วันที่ 19 เมษายน 2560 ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 คน จะต้องแต่งกายชุดนานาชาติในการประกวด รวมถึงแสดงความสามารถทางด้านภาษาและด้านอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมทั้งตอบคำถามจากคณะกรรมการ

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. รางวัลแบ่งออกเป็น 3 รางวัล
  1. รางวัลชนะเลิศ
  2. รางวัลชนะเลิศ Mr&Miss International KU.KPS.
  3. รางวัล Popular Vote โดยการโหวตจาก อาจารย์ นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ภายในวันประกวดรอบ Final

ภารกิจ

          ต้องเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทางด้านวิเทศสัมพันธ์เป็นเวลา 1 ปี

รางวัล

 1. ผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งทุกรางวัล
 2. ผู้ชนะเลิศ Mr&Miss International KU.KPS. จะได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศในระยะสั้น

ระยะเวลาในการสมัคร : ตั้งแต่วันนี้-17 มีนาคม 2560 ณ ห้องงานวิเทศสัมพันธ์ (ตึกกองบริการการศึกษาเก่า ข้าง 7-11)

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองบริหารทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook งานวิเทศสัมพันธ์ กำแพงแสน : https://www.facebook.com/profile.php?id=100010315839759&fref=ts  

Black Ribbon