ผู้แทน มหาวิทยาลัย ฟิลิปปินส์ เข้าพบ ผู้ช่วยอธิการบดี เยี่ยมชมวิทยาเขต

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้องรับ Dr. Fernando C. Sanchez, Jr., Chancellor of the University of the Philippines Los Banos และ Dr. Gil Soguiguit, Jr., Director of the Southeast Asian Regional Center for Graduate Study Research in Agriculture (SEARCA) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมประชุมนานาชาติการจัดการหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโท ในกรอบโครงการ Join Maste,S program on Food Security and Climate Change ( MS FSCC ) โดยทั้งนี้ ได้ขอเยี่ยมชมหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อีกด้วย.