ผู้บริหารจาก ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตร กำแพงแสน

ในโอกาสที่ได้มาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมประชุมนานาชาติ การจัดหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโท Dr. Fernando C. Sanchez, Jr., Chancellor of the University of the Philippines Los Banos และ Dr. Gil Soguiguit, Jr., Director of the Southeast Asian Regional Center for Graduate Study Research in Agriculture (SEARCA) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตร กำแพงแสน โดย ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ และบรรยายแนะนำคณะฯ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มโคเนื้อ ภาควิชาสัตวบาล ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=1247849318635853