สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในนามคณะเกษตร กำแพงแสน และ บริษัท โคคัน ฟาร์มาซูติคอล อินสติติวท์ จำกัด เพื่อพัฒนาหารผลิตและการตลาดสำหรับสมุนไพร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2559 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้มีการจัดพิธีลงนามข้อตกลง เรื่อง การผลิตและการพัฒนาทางด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร ระหว่าง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับ บริษัท โคคัน ฟาร์มาซูติคอล อินสติติวท์ จำกัด เพื่อนำสมุนไพรกวาวเครือขาว sardi 190 และหมามุ่ยอินเดีย สำหรับผลิตเป็นอาหารเสริมสุขภาพ และเครื่องสำอางของประเทศญี่ปุ่นภายใต้ชื่อ บริษัท โคคัน ฟาร์มาซูติคอล อินสติติวท์ จำกัด โดย ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ได้กล่าวถึงความเป็นมาและกล่าวต้อนรับทุกท่าน จากนั้นเริ่มพิธีลงนามข้อตกลง โดย ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน และ ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ร่วมกับ Mr.  Amiteru Go, President และ Mr.Tasaka Katsuya, General Director จาก บริษัท โคคัน ฟาร์มาซูติคอล อินสติติวท์ จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 ฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=1246714382082680