ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม เพื่อนำไปในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยและต้องการใช้เลือด   ในวันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 08.30-12.00 น.   ณ หอประชุมอำเภอกำแพงแสน