อธิการบดี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประชุม ก.บ.ม. สัญจร ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

             เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิชาการ ๑ ชั้น ๒ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้มีเกียรติ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ก.บ.ม. ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมกับคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติ ในครั้งนี้.

ภาพ , ข่าว  Mr.Taworn KU.KPS.NEWS งานวิเทศ ประชาสัมพันธฺ และชุมชนสัมพันธ์