ประชา ม.เกษตร ร่วมใจ บริจาคโลหิตช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์

เมื่อวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ องค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแส ร่วมกับ สภากาชาดไทย ฝายบริการโลหิตแห่งชาติ ภาคที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ออกรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   โดยมี อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มีนิสิตและบุคลากร ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งมีจำนวนมากกว่า ๒๐๐ คน ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมที่สร้างกุศลในระหว่างการศึกษาที่อยู่ภายในรั้วของมหาวิทยาลัย ของปีการศึกษา 2560 นี้อีกด้วย.

 

ภาพ , ข่าว  Mr.Taworn KU.KPS.NEWS งานวิเทศ ประชาสัมพันธฺ และชุมชนสัมพันธ์