อธิการบดี เป็นประธาน รับมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อระบบอุตสาหกรรม จากภาคเอกชน

                 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีรับมอบ โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อระบบอุตสาหกรรม จากบริษัทเครือซันกรุ๊ป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวให้การต้อนรับ คณะผู้บริหามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายจำลอง เติมกลิ่นจันทร์ ผู้แทนบริษัทซันกรุ๊ป ผู้แทน บริษัท Airtec System Co., Ltd.ผู้ให้การสนับสนุนระบบควบคุมแสงและหลอดแอลอีดี จากประเทศเกาหลี ผู้แทน บริษัท JES CQtec Co., Ltd. ผู้สนับสนุนระบบกล้องวงจรปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ณ ศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์ (บ้านดิน ) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยในพิธีมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ ระบบอุตสาหกรรมในครั้งนี้ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสกสม อาตมางกูร อดีตคณบดี คณะเกษตรกำแพงแสน กล่าวรายงาน แสดงความยินดีในความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือบริษัทซันกบรุ๊ป บริษัท Airtec System Co., Ltd. บริษัท JES CQtec Co., Ltd.ที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนานิสิตและบุคลากร ของภาควิชาสัตว์บาล คณะเกษตรกำแพงแสน ในการการส่งเสริมร่วมมือด้านการศึกษา การจัดการองค์ความรู้ ไปสู่การพัฒนาการเลี้ยงไก่เนื้อ ในระบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การบริหารการจัดการ ในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อระบบอุตสาหกรรม ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ จนสามารถดำเนินการของโรงเรื่อนนี้ ได้อย่างครบวงจร ทั้งนี้ อาจารย์ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีรับมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ ระบบอุตสาหกรรม พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมระบบการทำงานของโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ ระบบอุตสาหกรรมนี้ ร่วมกันอีกด้วย.

 

ภาพ , ข่าว  Mr.Taworn KU.KPS.NEWS งานวิเทศ ประชาสัมพันธฺ และชุมชนสัมพันธ์