รองฯ วิทยาเขตกำแพงแสน ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน เทศกาลชม ชมพูพันธุ์ทิพย์ บานสะพรั่งที่กำแพงแสน

                 เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐. ๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารชูชาติ กำภู รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน เทศกาลชม “ ชมพูพันธุ์ทิพย์ บานสะพรั่งที่กำแพงแสน ” โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตฯ ผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นอำเภอกำแพงแสน เข้าประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ ประชาชนที่จะเดินทางมาที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในงานเทศการนี้ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เดิมกำหนดจัดเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งคาดว่าดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ จะออกดอกเต็มที่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เพราะจากการศึกษาการบานของดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ในเวลา ๑ ปี ที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๙ ปี พบว่าชมพูพันธุ์ทิพย์ต้องการช่วงแล้ง หรือช่วงเครียดต่อเนื่องระยะเวลาหนึ่ง ( ประมาณ ๔๒ – ๖๓ วัน ) จึงจะออกดอก แต่ถ้ามีฝนแทรกเข้ามาในระหว่างช่วงแล้งตั้งแต่ ๑๐ มิลลิเมตรขึ้นไป จะทำลายความเครียดของต้น ต้นจะต้องเริ่มต้นความเครียดใหม่อีกครั้ง และเนื่องจากมีฝนหลงฤดู เข้ามา เมื่อระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มากถึง ๓๓.๗ มิลลิเมตร ชมพูพันธุ์ทิพย์จึงต้องเริ่มต้นความเครียดใหม่อีก มีระยะเวลา ๕๙ - ๖๑ วันหลังฝนสุดท้ายตก ดังนั้น คาดว่าการออกดอกของชมพูพันธุ์ จะเริ่มออกดอกพร้อมกันในช่วง วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ( คำนวณที่ ๔๒ - ๖๓ วัน จากวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ วันสุดท้ายที่ฝนตก ) แต่ในขณะนี้ บางต้นได้เริ่มออกดอกบ้างแล้วจึงอาจทำให้การบานพร้อมกันของดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ที่มีจำนวนมากถึง ๖๐๐ ต้น บนถนนทั้งสาย จึงกำหนดวันได้โดยประมาณกาลในช่วงวันดังกล่าว

ซึ่งผลการศึกษาข้อมูลดังกล่าว วิทยาเขตกำแพงแสน จึงแจ้งให้ประชาชนสามารถเข้ามาเยี่ยมชม ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ ที่เพิ่งจะเริ่มบาน ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ตั้งแต่ ต้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จนถึงปลายเดือนมีนาคม ศกนี้ โดยจะกำหนดวัน พิธีเปิดงานชม “ ชมพูพันธุ์ทิพย์ บานสะพรั่งที่กำแพงแสน ” อย่างเป็นทางการ วันแถลงข่าวที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ ต่อไป.

 

Mr. Taworn KU.KPS. NEWS ภาพ,ข่าว งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์ และ ชุมชนสัมพันธ์