มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ครบรอบ เกษตรสาสตร์ ครบรอบ 74 ปี 

รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน  พร้อมด้วยผู้บริหาร  ผู้อำนวยการ บุคลการและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ ครบรอบ 74 ปี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์