รองฯ วิทยาเขตกำแพงแสนร่วมประชุม เพื่อรับมอบนโยบาย การปฏิบัติราชการในภูมิภาค  

     เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ร่วมประชุมและให้การต้อน นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที ๔ มี จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัด นครปฐม

Mr. Taworm  KU.KPS. ภาพ,ข่าว KU.KPS. NEWS งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์