ขอเชิญบุคลากรและนิสิต ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

TAGBAN 2