แบบอาคารใหม่ของคณะวิศวฯ กพส. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ แบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559

รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบ "โล่ประกาศเกียรติคุณ แบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559" ประเภทอาคารสถานศึกษา กับ นายดนัย  เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/1445-600113-bec