กำหนดการฝึกอบรม 2560 (มกราคม - มิถุนายน 2560) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หมายเหตุ หลักสูตรอบรมแต่ละหลักสูตรต้องผู้สมัครอย่างน้อย 15 คน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 034-351889 โทรสาร 034-351889 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; วิธีการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี “ศูนย์วิทยาการพืชสวน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) เลขที่บัญชี 769-252-1812

 • วันที่ 22 มกราคม 2560,หลักสูตร เทคนิคการผลิตฝรั่งเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 7, อัตราค่าอบรม 1,200 บาท, รับจำนวน 15-50 คน
 • วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560,หลักสูตร การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 1/2560 , อัตราค่าอบรม 4,500 บาท, (พร้อมหนังสือ+ดูงาน) อบรม ณ แปลงทดลอง 1 ภาควิชาพืชสวน รับจำนวน 15-45 คน
 • วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560,หลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 42 , อัตราค่าอบรม 2,400 บาท,รับจำนวน 15-80 คน
 • วันที่ 4-5 มีนาคม 2560, หลักสูตร การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเชิงการค้า รุ่นที่ 2, อัตราค่าอบรม 2,900 บาท, รับจำนวน15-40 คน
 • วันที่ 18-19 มีนาคม 2560,หลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 43, อัตราค่าอบรม 2,400 บาท,รับจำนวน 15-80 คน
 • วันที่ 1-2 เมษายน 2560, หลักสูตร การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 3 , อัตราค่าอบรม 2,800 บาท,รับจำนวน 15-40 คน
 • วันที่ 22-23 เมษายน 2560,หลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 44, อัตราค่าอบรม 2,400 บาท,รับจำนวน 15-80 คน
 • วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2560,หลักสูตร ส้ม รุ่นที่ 2 , อัตราค่าอบรม 6,500 บาท, รับจำนวน15-40 คน
 • วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560,หลักสูตร เทคนิคการผลิตเงาะ มังคุด และทุเรียน เชิงการค้า รุ่นที่ 2, อัตราค่าอบรม 2,400 บาท, รับจำนวน15-50 คน
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2560,หลักสูตร การผลิตมะละกอคุณภาพ รุ่นที่ 16, อัตราค่าอบรม 1,200 บาท,รับจำนวน 15-50 คน
 • วันที่ 11 มิถุนายน 2560,หลักสูตร ฮอร์โมนพืชกับการใช้ประโยชน์ รุ่นที่ 3, อัตราค่าอบรม 1,200 บาท,รับจำนวน 15-50 คน
 • วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560, หลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 44, อัตราค่าอบรม 2,400 บาท,รับจำนวน 15-80 คน

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบตามลิงค์: http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=1045&prev=news_all.php

Black Ribbon