ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต ร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์พื่อนำเสนอ

ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ครั้งที่ 6 ICADA 2017-SSIS

ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2560

ณ สภาบันบัณฑิตพัฒนบริหารบริหารศาสตร์

www.ICADA2017.nida.ac.th สอบถามได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Black Ribbon