รองฯวิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ การบริหารสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ตามนโยบาย KU. ๔.๐

          เมื่อช่วงบ่ายวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิชาการ ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิด สัมมนาโครงการ ”ทบทวน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน"  โดยมี ผอ.วิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน โดยมี ผู้อำนวยการกอง ในสังกัด และหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วม ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ตามนโยบาย KU. ๔.๐ อีกด้วย.