โรงเรียนสหบำรุงวิทยา เยี่ยมชม  อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

โรงเรียนสหบำรุงวิทยา ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งในครั้งนี้ได้พา นักเรียนปฐมวัยศึกษา ชั้นปีที่ 1—3 จำนวน 296 คน เยี่ยมชม ณ อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561