bookfair2018 2

Book Fair 2018 "งานสัปดาห์หนังสือวิชาการ ประจำปี 2561"

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิต เที่ยวชมงานสัปดาห์หนังสือ ประจำปี 2561
และคัดเลือกหนังสือทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าสำนักหอสมุด กำแพงแสน โดยความร่วมมือจากร้านจำหน่ายหนังสือและโรงพิมพ์ชั้นนำในประเทศ

วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
ณ ลานหน้าอาคาร สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ภายในงานพบกับกิจกรรมความรู้ และลุ้นรับของรางวัลต่างๆ