กิจกรรมทาสีรั้วเลียบถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตฯ

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน โดย ฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม จัด กิจกรรมทาสีรั้วเลียบถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตฯ จนถึงชุมนุมม้า เพื่อต้อนรับเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่ ม.เกษตร กำแพงแสน โดย รศ.ดร. สมิต ยิ้มงคล รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม คณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดกิจกรรม และร่วมทาสีรั้วกับนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน