มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. จัด มินิ – ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดการแข่งขัน เดิน – วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ ฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ 6 ขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีพิธีเปิด เวลา 05.30 น. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 38 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และเพื่อให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ได้เล็งเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายเป็นประจำ ซึ่งทำให้คนเรามีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและห่างไกลยาเสพติดต่างๆ รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว

การวิ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบันเป็นกีฬาที่ง่ายและต่อสู้กับตนเอง ทำให้ร่างกายมีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะเห็นได้จากมีการจัดการแข่งขันระดับต่างๆ อยู่หลายรายการทั้งในและภายนอกประเทศรวมถึงการวิ่งเพื่อการรณรงค์ต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถและได้ร่วมออกกำลังกายโดยใช้กิจการเดิน-วิ่ง ให้กับนิสิตตลอดจนนักวิ่งทั่วไปในละแวกใกล้เคียงและทั่วไประเทศ และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกิจกรรมในสนามใหม่ๆ นับว่าเป็นการท้าทายเป็นอย่างยิ่งของบรรดานักวิ่งทั้งหลายและร่วมซึมซับบรรยากาศธรรมชาติภายในวิทยาเขตกำแพงแสนอันกว้างใหญ่ที่มีอาณาเขตถึง 8,000 ไร่ ซึ่งทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้กำหนดเส้นทางทั้งหมดอยู่ภายในเส้นทางของวิทยาเขตกำแพงแสนทั้งหมด โดยมีผู้เข้าร่วมในครั้งนี้จำนวน 10,000 คน นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ยังมีแผนการที่จะดำเนินการจัดงานวิ่งมาราธอนและยกระดับไปถึงการแข่งระดับนานาชาติในโอกาสต่อไปอีกด้วย