เดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ–ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดกิจกรรม“เดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ–ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6” โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รองศาสตราจารย์  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน  ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 38 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และการเล็งเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายเป็นประจำซึ่งทำให้คนเรามีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและห่างไกลยาเสพติดต่างๆ รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน และจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว ณ สนามกีฬากลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน