วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่ 26 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 16 ปี และมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี แด่ นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน  กิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีทำบุญ เลี้ยงพระเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีมอบรางวัลบุคลากรเชิดชูเกียรติ และรับประทานอาหารร่วมกัน  ณ บริเวณหน้าอาคารชูชาติ กำภู