พิธีตัดริบบิ้น เปิดอาคารกิจกรรมนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

                 เมื่อเช้าวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ลานโถงอาคารใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และพิธีตัดริบบิ้น เปิดอาคารกิจกรรมนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยมี คณาจารย์ บุคลากร นิสิตฯ และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี ซึ่งอาคารนี้ จัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นอาคารศูนย์กลาง ของสโมสรนิสิต และชมรมต่างๆ ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ไว้ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรม ได้อย่างพร้อมมูล.