คณะเกษตร กำแพงแสน จัดพิธีรับถ้วย ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาทักษะด้านการเกษตร การแข่งขันกีฬาในงานประเพณี ๔ จอบแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕

เมื่อเช้าวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโถงอาคารคณะเกษตรกำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะ เกษตร กำแพงแสน ได้ ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ในการที่นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาทักษะด้านการเกษตร รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้วยการคว้า 11 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รวม 18 เหรียญ จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดย มีคณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมเดินทางไปควบคุมนิสิต มก. จำนวน 70 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งได้

ขอแสดงความยินดีและขอบคุณนิสิตทุกคน ที่มีความตั้งใจแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ ทำให้คว้าชัยชนะมาฝากพวกเราชาว KU