มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดฝึกอบรมนานาชาติ  กับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ผศ.ดร. นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าพบ ฯพณฯ ดร. เมเอียร์ ชโลโม เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และนายยูวาล  วัคส์ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตฝ่ายการเมืองและสาธารณชน เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Irrigation Management and Development ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน