รองอธิการบดีให้พรปีใหม่ อบก.และโอวาท รักษาวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยนิสิตที่รักทุกคน

              เมื่อวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรองฯวิทยาเขตกำแพงแสน นายกองค์การบริหารกิจการนิสิต พร้อมคณะ เข้าพบเยี่ยมคารวะ รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ รองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ คณะสภานิสิต ให้ช่วยกันรณรงค์ วินัยจราจร ตลอดจนการสวมมวกนิรภัย อย่าง ๑๐๐ เปอร์เซ็น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขอนิสิตที่รักทุกๆคน อีกทั้งได้มอบของที่ระลึก พร้อมคำอวยพรปีใหม่ให้แก่คณะองค์การบริหารกิจการนิสิต อีกด้วย.