หัวหน้าสถานีฯ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเข้าเยี่ยมคารวะ รองวิทยาเขตฯ

               เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรองอธิการบดี อาคารชูชาติ กำภู  ดร. ยุทธนา ตุ้มน้อย หัวหน้าสถานีเฝ้าตรวจ นิวไคลด์กัมมันตรังสี ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้เข้าพบเยี่ยมคารวะ รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน โดยได้มอบของที่ระลึกในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่แก่ท่านรองฯ และทั้งนี้ได้พูดคุย ปรึกษาหารือ และรายงานผลการดำเนินงาน ของสถานีเฝ้าตรวจ นิวไคลด์กัมมันตรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในรอบปีที่ผ่านมา อีกด้วย ( ภาพประกอบ จากแฟ้มภาพข่าว IAPR KPS.KU )