รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน  ตรวจความพร้อมพื้นที่ของถนนอุโมงค์รถจักรยานยนต์

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ  แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ นายธงชัย โชคดำรงสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน  ตรวจเยี่ยมพื้นที่ของถนนอุโมงค์สำหรับการสัญจรโดยรถจักรยานยนต์ หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อตรวจสอบความพร้อม และความปลอดภัยในช่วงเปิดเทอมวันแรกของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน