คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเตืม http://edu.kps.ku.ac.th/2016/?p=8202