คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม http://edu.kps.ku.ac.th/2016/?p=8205