พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๐

                 เมื่อเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทรงเป็นประธานในพิธี เปิดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี อาจารย์ ดร.จงรัก วัชรินทรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้า ถวายสูจิบัตร รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ ถวายรายงาน นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม รักษาการแทนอธิการบดี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และผู้แทนนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ