ประกาศเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการ กำแพงแสน

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการ กำแพงแสน
รายละเอียดดังแนบ