วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบ ๑๓ ปี

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบ ๑๓ ปี ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โดยมี คณบดี ผู้แทนหน่วยงาน สำนัก สถาบัน และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี ทั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน นำคณะผู้บริหารฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเช้า และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระคุณเจ้าจาก วัดป่าศรัทธาธรรม ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี จากนั้นมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น นิสิตเก่าดีเด่น พิธีมอบทุนการศึกษา และพิธีรับมอบรถบัสขนาด ๖๐ ที่นั่ง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ แก่กิจการของ โรงเรียนสาธิตฯ มก.กพส. อีกด้วย.