สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน  ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดดังแนบ