ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เทตนิคการสอนมวยไทยโบราณฯขั้นพื้นฐานนานาชาติ  รุ่น 2


หลักสูตร "มวยไทยไทยไชโย"


ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561


ศูนย์การเรียนรู้มวยไทย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สมัครโดยตรงที่ งานกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เวลาราชการ 08.30-16.30 น.

แจ้งหลักฐานการชำระเงินได้ที่      Line ID :  tom0848915707

ชำระค่าลงทะเบียน

ชื่อบัญชี “โครงการส่งเสริมสุขภาพ เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน”

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

เลขที่บัญชี 726-0-40766-2 ออมทรัพย์

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทรศัพท์ 034-355570 หรือที่คุณชัยณรงค์ สิริพรปรีดา 084-8915707