คณะเกษตร กำแพงแสนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และเงินรายได้ หลายอัตรา ได้แก่

- ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน จำนวน 1 อัตตรา
- ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตตรา
- ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา จำนวน 2 อัตรา 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_all.php?type=5